Dr. Morvay Frigyes

Mobil: +36-30/9699-280
morvay.frigyes.dr@t-online.hu

Esszék

07 - A TERMÉSZETFILOZÓFIA ÚJ ÚTJAIN

ORVOSI VIKTIMOLÓGIA
Kivonat A SZEMLÉLET c. könyv 50 oldalas fejezetéből.

Dr.Morvay Frigyes

MOTTO:

„korunk tragédiáját tetézi, hogy

otthonosan mozgunk a bűnben.”

A. Camus

 

BEVEZETÉS:

Előadásom a Magyar Grontológiai Társaság kongresszusán, Bp.2001.

Címe: A viktimológia és a viktim a gerontológiában.

Közlemény: A Viktimológia és a viktim a gerontológiában.

         Med.Univ. XXXVII.313.

Könyv fejezet: A Viktimológia – Orvosi Viktimológia.

         Inn:  A SZEMLÉLET – válogatott esszék.

Előadás Szombathelyen azonos címmel 2004-ben.

         Az előadást követő 3 hét múltán – csupán véletlen egybeesés – a Városi Rendőrkapitányság „Viktimológiai tanácsadó fogadóórát” nyitott. Közölte a Vasi Szemle c.napilap.

X

A tárgykörhöz – ami az orvosi szakirodalomban ilyen címen és tárgyban még nem fordult elő -  soha senki sem szólt hozzá…

A VIKTIMOLÓGIA szó áldozattant jelent, amely tudományág a Kriminalógia része és azzal, hogy én ma orvosi viktimológiáról írok az a szándékom, hogy a tárgykört behozzam az orvosi szakma ismeretei közé kibővítve az orvosi munkaterület ismeretéből szerzett tapasztalatokkal, mintegy társítva a Családorvosi-, a Társadalomorvosi témakörökhöz.

X

A tudományágat Hans von Hentig nevéhez kötjük, aki Kölnben a Kölner Zeitung hasábjain /1934/ arról ír, hogy a bűncselekményeket követően a közérdeklődés elsősorban a tettesre irányul és az áldozattal senki sem törődik. Ezt a cikkét jóval később, 1948-ban követi alapműve az USA-ban: The Criminal and his Viktim” címen.

1970-ben létrejött a viktimológia nemzetközi társasága /WSV/, amit kongresszusok sorozata követ világszerte, majd 1990-ben az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma kiadja az Áldozatok Chartáját és az Európai Tanács az áldozatok európai napjává nyilvánítja február 22-ét.

Az áldozatok támogatására Fehér Gyűrű egyesületek alakulnak, 1985-ben megjelenik az Áldozatvédelmi Tankönyv, és a különböző államokban törvénykezési munkák is kapcsolódnak.

1998-ban a magyar Btk befogadta az alábbi törvénykezést:

·      A leánykereskedelemről,

·      A gyermekek szexuális kizsákmányolásáról.

Már a XX.sz. végén járunk a történelmi bevezetőben, még mindig idekívánkozik egy idézet:

         „A sértett a büntetőeljárásban jelentéktelen és alárendelt szerepet játszik, noha a bűntettben a sértett a szenvedő főszemély, az eljárásban szinte szemünk láttára zsugorodik össze, alig több, mint a tanúk egyike.”

Csupán:

·      Ő a bizonyíték,

·      Ő a tanú – ha él és ha hajlandó tanúskodni,

·      Legfeljebb elrettentő példázat további bűncselekmények elrettentésére.

1915.05.18-án Franciaországban megfogalmazzák az Emberiség elleni bűntetteket, melyek között olyanokat olvashatunk, mint:

·      Rabszolgasorba döntés,

·      Elhurcolás,

·      Kirekesztés.

Majd 1982-ben a sort a következőkkel egészítik ki:

·      Eltűntetés,

·      Agymosás,

·      Erőszakos eszmeterjesztés,

·      Sajtómanipulációk: elhallgatás, csúsztatás, hazugság, azért tárjuk fel mások bűneit, hogy leplezzük a sajátunkat.

·      Félelemkeltő kulcsszavak: a nép ellensége, osztályharc, koncentrációs tábor, forradalmi bíróság.

Ha e kivonatolt sort áttekintjük, akkor láthatjuk, hogy kitágul és kitágítható az áldozattáválás oki tényezőinek /viktimizáció / sora és az is, hogy mind a mai napig együtt élünk a társadalom belső dinamikájában ezekkel az okokkal.

Szerintem feladatunk az, hogy okokat és okozatokat orvosi szemlélettel is megfogalmazzunk, hiszen a beteg is ÁLDOZAT, a betegségekhez a felsorolt emberiség elleni bűntetteken kívül – melyek akár a hétköznapjainkban is jelen vannak – új oki tényezők is megjelentek már és a hozzánkfordulók személyiségének, testi állapotának egészét tekintve keresnünk és felismernünk kell a lehető viktimizáló forrásokat. Így jutunk el az orvosi viktimológia kibontásához. Az áldozattáválás, mint esély, a magánéletünk és a társadalmi létünk rizikója. A bűnözőnek is, az áldozatnak is „holdudvara” van, amit még szintén nem vizsgáltunk eléggé.

Természetesen lehetetlen az áldozattáválás számtalan esetét felsorolni, hiszen a napi hírek, információink bőségesen ellátnak bennünket „esetekkel”.

/  E bevezető és fogalommagyarázat jóval terjedelmesebb a

 A SZEMLÉLET c. könyvemben, de e figyelemfelkeltő közlésbe mindazt bevonni ezúttal nem szükséges./

         Jellemző a történések váratlansága, sokfélesége, az áldozatok ártatlansága, sokszor naivitása. Általános értelemben potenciálisan ártalmas körülmények és potenciálisan ártalmassá váló egyének között élünk. Meglepő és sajnálatos, hogy a statisztikai felmérések szerint mind az emberölés, mind a testi sértések eseteiben a tettesek többségben a családi körből, illetve az ismerősi körből származnak.

Nem a teljesség igényével, felsorolom a legismertebb viktimilógiai tipológiát:

·      A magzat – első helyen,

·      A gyermek,

·      Az idős felnőtt,

·      A gyengealkatú egyén,

·      Fogyatékkal élő,

·      Hiszékenyek és tapasztalatlanok,

·      A turisták,

·      A gazdagnak ismertek,

·      Pénzszállítók,

·      Pénzkölcsönzők,

·      Postások,

·      Taxisok,

·      Prostituáltak

·      Virtuskodók,

·      Hadbavonulók,

·      Áldozattá válhat valamely társadalmi osztály, nép, nemzet,

·      Esetenként a bűnöző is áldozattá válik.

Orvosi nézőpontból jelölöm ki:

·      Ismételten a magzatot és a gyermeket,

·      Gondozóotthonok lakóit,

·      A kapcsolati, a családon belüli erőszak áldozatra esélyes személyeit,

·      A lakásban egyedül élőket, tanyák lakosait,

·      Kábítószerrel élőket,

·      Alkoholistákat és környezetük elszenvedőit,

·      Játékszenvedélyben szenvedőket,

·      Hajléktalanokat,

·      Munkanélkülieket – utóbb már a másodgeneráció tagjait.

·      A korunk ipari munkáinak megbetegítő tényezői

Az időskorúakra figyelemmel az ORVOSI VIKTIMOLÓGIÁN BELÜL

GERO-VIKTIMOLÓGIA címen a viktimizáció tipológiájába sorolandók:

·      Megfélemlítettek,

·      Hatalmi visszaéléseknek kitettek,

·      Megzsaroltak,

·      Telefonos trükkök célszemélyei,

·      Megalázottak,

·      Elhanyagoltak,

·      Mentális betegek

·      Mozgássérültek.

Gerontológiai szempontból ismert különös és főbb rizikók lehetnek:

·      Teljesítménykényszerbe kényszerítettség,

·      Frusztrálás,

·      Gúnyoltak, becsméreltek,

·      Szeretetlenségben élők,

·      Kifosztottak /örökösödés címén/, fondorlatosan becsapottak,

·      Hajléktalanná kényszerítettek,

·      Eutanázia jelöltjei.

·      A pályamunkákban a „kiégés szindrómája”.

A gyermekkorúakra figyelemmel az ORVOSI VIKTIMOLÓGIÁN BELÜL

PEDO-VIKTIMOLÓGIA címen sorolok fel viktimizáció-tipológiát:

·      A magzat – akit „kikaparnak”, vagy „elhajtanak”.

·      Koraszülöttek, csecsemők helyzetéből származó áldozattáválás.

·      Szeretetlenség, éheztetés, elhagyás, kezelésmegvonás, inséges élet.

·      Félelemkeltés,

·      Helytelen mintaadás, /Családból, környezetből, TV-ből/,

·      Lopásra tanítás, kizsákmányolás /gyermekmunka/

·      Megrontás, - elmebeteg környezetében élés, pedofilia, obszcén kioktatás

·      Egyedül hagyás a lakásban,

·      Megalázás családban, iskolában,

·      Alkoholra, nikotinra, drogra csábítás,

·      Túszként, katonaként való felhasználás,

·      Népirtások, háborúk, ámokfutók gyermekáldozatai,

·      Gyermekrablás, bosszú tárgyaként felhasználás,

·      Gyermekek közötti kegyetlenkedés áldozatai,

·      Jószándékú oktatás, meseolvasás helyett számítógépezés,

·      A gyermek nem is tudja, hogy mi a helytelen tett.

Szinte végtelen az okok és helyzetek sora és hasonlóan a megelőzés szempontjai, melyekre bővebb – de nem teljeskörű - kidolgozás olvasható a

A SZEMLÉLET c. könyvemben. Ismételten jelzem, hogy sorozatos konferenciák szükségesek és határozott rendelkezések, törvénykezések a megelőzés és az utókezelések gyakorlati megoldásai érdekében. Foglalkozom könyvemben ERKÖLCSI VIKTIMOLÓGIA címen olyan tanulmánnyal, mely ugyancsak további kimunkálást igényel és e témakör több ponton rámutat az interdiszciplináris munkák igényére és átvezet a filozófia területére is.

Irodalomjegyzékkel készséggel állok rendelkezésre.

2015.10.23.

morvay.frigyes.dr@t-online.hu
« Vissza az előző oldalra!
Dr. Morvay Frigyes - Magyar