Dr. Morvay Frigyes

Mobil: +36-30/9699-280
morvay.frigyes.dr@t-online.hu

Esszék

03 - A TERMÉSZETFILOZÓFIA ÚJ ÚTJAIN

Fejezet AZ ORVOSI FILOZÓFIA témaköréből  
A LÁTHATATLAN / LÁTENS / JELLEM – ről

         A jellem-meghatározások általában terjengősek. Beszélni szoktunk jellemrajzról, jellemábrázolásról, szövegek méltatásáról, mint jellemzésről, az utóbbi történelmi korszakban emberek káder-jellemzéséről. Természetesen e felsorolás nem teljes és benne értelmezések is keverednek. A JELLEM  a személyiség erkölcsi oldala. Ezzel különbséget teszek jellem és erkölcs között, mivel felfogásomban a jellem a személyiségnek csak egyik tulajdonsága, míg az erkölcs jóirányultságú minősített cselekedet. / az erkölcsről későbbi fejezet szól!/

Másként kifejezve: a jellem a személyiség erkölcs-alkalmazása. A jellem a személyiségből induló olyan motivációk /asszociációk/ sora, amelyektől függ, hogy a cselekvés jóirányultságú minősített cselekedet lesz-e, vagy bűn. Ha a cselekedet bűnös cselekedet lesz, akkor nem jellemhiány volt, hanem hiányos jellem.

         Szemléljünk embercsoportokat, közösségeket, akár az utcán hömpölygő tömeget, piacon nyüzsgőket, tüntetőket. Nem tömegpszichológiába bocsátkozom, mert az egy külön tudomány. A tömegeket alkotó egyedeket csupán általában jellemzem, tudva azt, hogy a variánsok száma végtelen.

KIK ŐK?

 • Különböző testalkatok,
 • Egyedi személyiségek,
 • Jelen dolgaik célirányos szerephordozói.
 • Terveket és vágyakat hordozók,
 • Konfliktusaik terhét cipelők,
 • Általában időzavarban levők,
 • Lehetnek némelyek boldogok, és éppen boldogtalanok,

és sorolhatnánk hosszas tipológiát. Tételezzük, fel, hogy személyiségeik jellembeli szerkezete társadalombarát a szocializációjuk folytán stabil és várhatóan stabil mindaddig, amíg váratlan esemény nem adódik. Ekkor azonban „lehull az álarc” és az ember, a „kitüntetett létező” nem várt, meglepő magatartást – cselekményt – produkál, azaz LÁTENS JELLEMET nyilvánít.

A látens jellem provokáció következménye mind a társadalom bármely színterén, mind a családban. Ekkor gyakori az önkontroll nélküli mozdulat, a meggondolatlan szó, önkontroll nélküli eszközválasztással. A történés, illetve a döntések viktimizálnak /áldozatot okozók / és a döntések között előfordulhatnak öntudatlan / tudattal nem kontrollált /döntések is. A látens jellemet „előhívó” provokációt az élet bárhol és bármikor produkálja. A látens jellem energetikai töltése és cselekményi kimenetele kiszámíthatatlan.

A látens jellem e drámai bemutatása mellett ismertek a szolid változatok is.

 • Egyszerű változat például a kétszínűség, a másik ember becsapása.
 • Bármely színjátszás, amiben a szerep, a megjelenítés valójában nem a személyiség sajátja, csak produkciója.
 • Látens jellem nyilvánul meg az orgazmus előzetesében, majd alatta, ártatlan formában, vagy aberrált következménnyel, ami már kórosnak minősül.
 • Látens jellem nyilvánul meg a családon belüli erőszakban. A bántalmazó fél a cselekményt követően megszokott módon elvégzi foglalkozásának dolgos napját.
 • Látens jellem szunnyad a deviáns hajlamú egyének mindennapi életében.

A látens jellem megnyilvánulásakor az akarat nem szabad. A látens jellemnek nincs karakterjellege és csak a krízis-cselekmény nevezhető látens jellemnek. A látens jellem cselekménye folyamán vegetatív szenzációk kísérik, melyek később oldódnak.

Első megjelenés: 2015.

E-mail: morvay.frigyes.dr@t-online.hu
« Vissza az előző oldalra!
Dr. Morvay Frigyes - Magyar